- Theo các quy định hiện tại của các hãng hàng không, khi bạn mang theo thuốc chữa bệnh (xách tay với số lượng ít, tối đa dùng trong 1 tháng theo liều bác sỹ kê trong đơn) và phải kèm theo đơn thuốc của bác sỹ, thuốc phải có bao bì, nhãn hiệu, hướng dẫn sử dụng rõ ràng.
- Tuy nhiên các hãng cũng linh hoạt với các thuốc cảm cúm hoặc các thuốc chữa bệnh mãn tính thông thường, số lượng ít (dưới 10 vỉ), quý khách có thể được linh hoạt không cần đơn.

Ngoài ra với số lượng ít các thuốc cho trẻ em, trẻ sơ sinh bay kèm mẹ cũng có thể được linh hoạt không cần đơn thuốc của bác sỹ.