Trên 1 chuyến bay có nhiều hạng giá vé khác nhau, các hạng đặt chỗ sẽ được mở bán từ thấp tới cao, khi bán hết hạng giá thấp thì hệ thống sẽ tự động đưa hạng giá khác lên. Trong thời gian từ lúc quý khách xem lần đầu tới lúc quay lại nếu có người khác đặt vé rồi thì sẽ không còn mức giá cũ mà quý khách xem. Với những ngày cao điểm thì thời gian thay đổi chỉ là vài phút.