Trong trường hợp bạn bị mất CMTND có thể dùng các loại giấy khác để đi máy bay như:

  • Hộ chiếu;
  • Giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang
  • Thẻ đại biểu Quốc hội;
  • Thẻ đảng viên;
  • Thẻ nhà báo;
  • Giấy phép lái xe ô tô, mô tô;
  • Thẻ kiểm soát an ninh hàng không;
  • Thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam

Nếu không có các giấy tờ trên, quý khách có thể dùng Giấy chứng nhận nhân thân. Giấy này có mẫu sẵn và cần có xác nhận của công an phường xã còn giá trị sử dụng, có ảnh đóng dấu giáp lai. ( lưu ý là trước 60 ngày so với ngày bay của quý khách).